Privacybeleid

1. Onderwerp van deze informatie over gegevensbescherming
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze website en onze aanbiedingen daarop. De bescherming van uw persoonsgegevens (hierna "gegevens” genoemd) is zeer belangrijk voor ons. Hieronder willen wij u gedetailleerd informeren welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze aanbiedingen en hoe wij deze gegevens verwerken. Verder willen wij u informeren over uw rechten en de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die wij bij de verwerking van uw gegevens hebben genomen.

2. Naam en adres van de gegevenscontroleur en dienstverlener
De verantwoordelijke voor AVG en tegelijkertijd dienstverlener zoals bedoeld in de Uitvoeringswet AVG is Daiichi Sankyo Nederland B.V. (hierna verkort tot “Daiichi Sankyo” of “wij”), Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Nederland, zie ook ons impressum.
Als u vragen of opmerkingen over deze informatie over gegevensbescherming of over gegevensbescherming in het algemeen heeft, stuur die dan naar het volgende e-mailadres: Datenschutz@daiichi-sankyo.eu
U kunt als volgt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Daiichi Sankyo:
Daiichi Sankyo Nederland B.V.
T.a.v. de Data Protection Officer
Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam

3. Verzameling en gebruik van uw gegevens
De mate, het type en het gebruik van uw gegevens hangen af van of u onze website alleen bezoekt om informatie te krijgen, of om gebruik te maken van diensten die door ons worden aangeboden, of om in te loggen op een beschermd gebied voor zorgverleners:
a. Informatief gebruik
Voor informatief gebruik van onze website is het over het algemeen niet nodig om persoonsgegevens te verstrekken.
In dat geval verzamelen en gebruiken wij alleen de gegevens die uw internetbrowser automatisch naar ons verstuurt. Met name zijn dat:
- Datum en tijd dat u toegang tot een van onze internetpagina's verkrijgt
- Uw browsertype
- De laatste pagina die u heeft bezocht
- De hoeveelheid overgestuurde gegevens en de toegangsstatus (bestand overgestuurd, bestand niet gevonden enz.) en ook
- Uw IP-adres

De gegevens worden 12 maanden op de server in logbestanden bewaard. Behalve voor het IP-adres verwerken wij deze gegevens tijdens een informatief bezoek alleen in niet-persoonlijke vorm. Dat wordt gedaan zodat u de website kunt openen en gebruiken en om na te gaan of onze websites optimaal aan u worden getoond. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 paragraaf 1 regel 1 f) van de AVG. Die verwerking is in ons belang zodat wij de website zo betrouwbaar en probleemloos mogelijk aan u kunnen tonen. De gegevens die bij informatief gebruik worden gegenereerd, waaronder uw IP-adres, worden bewaard ten behoeve van de werking van de website en om op problemen te kunnen reageren. Een persoonlijke beoordeling van de gegevens vindt niet plaats. Er worden alleen statistische beoordelingen van het gebruik van de website verricht, zoals hieronder nader toegelicht.

4. Gebruik van Google Analytics
Het is voor ons belangrijk om onze internetpagina's optimaal te ontwerpen en ze daarmee aantrekkelijk voor onze bezoekers te maken. Om dat te doen, moeten we weten welke delen ervan onze bezoekers bereiken en hoe.
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om de website te laten analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisatie is op onze website geactiveerd zodat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de server van Google in de VS doorgestuurd en daar verkort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over activiteit op de website en ons als websiteoperator andere diensten aan te bieden in verband met gebruik van de website en het internet.

Het door uw browser doorgestuurde IP-adres in de context van Google Analytics wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen in uw browser te selecteren, maar merk op dat als u dat doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.
U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens en die over het gebruik van uw website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en.

Google heeft een zogenaamde EU-U.S. Privacy Shield certification. De EU-U.S. Privacy Shield Agreement is een gegevensbeschermingsovereenkomst die toeziet op een adequaat niveau van gegevensbescherming voor gegevensoverdracht naar bevoegde bedrijven in de VS. De EU Commissie heeft vastgesteld dat de gegarandeerde mate van gegevensbescherming door de EU-U.S. Privacy Shield Agreement adequaat is in een besluit van 12.07.2016 (AZ. C(2016) 4176).
Het besluit van de EU Commissie kan hier worden ingezien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.20....
De huidige status van de certificering van Google volgens de EU-U.S. Privacy Shield Agreement is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens is Art. 6 par. 1 p. 1 f) AVG (afweging van belangen). Die verwerking is in ons belang om te kunnen beoordelen hoe onze website wordt gebruikt en om de website op basis van de resultaten aan te passen en te optimaliseren.
Uw Google Analytics-gegevens worden na 18 maanden gewist.

5. Google lettertypen
Wij gebruiken lettertypen van Google Fonts op onze website. Door onze website te bezoeken, ontvangt Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") de informatie die u op de desbetreffende pagina van uw website heeft opgeroepen.
Daarnaast worden de in punt 3 a) van deze verklaring genoemde gegevens verstuurd. Dat gebeurt ongeacht of u op een gebruikersaccount van Google bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u op een Google Account bent ingelogd, wordt deze gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet aan uw profiel gekoppeld wilt worden, moet u eerst van uw Google Account uitloggen.
Google heeft een zogenaamde EU-U.S. Privacy Shield certification. De EU-U.S. Privacy Shield Agreement is een gegevensbeschermingsovereenkomst die toeziet op een adequaat niveau van gegevensbescherming voor gegevensoverdracht naar bevoegde bedrijven in de VS. De EU Commissie heeft vastgesteld dat de gegarandeerde mate van gegevensbescherming door de EU-U.S. Privacy Shield Agreement adequaat is in een besluit van 12.07.2016 (AZ. C(2016) 4176).
Het besluit van de EU Commissie kan hier worden ingezien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.20....
De huidige status van de certificering van Google volgens de EU-U.S. Privacy Shield Agreement is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Zie voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en verwerking door Google, het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Zij geven u nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens is Art. 6 paragraaf 1 p. 1 f) AVG (afweging van belangen). Die verwerking is in ons belang, om u de door Google Fonts op onze website aangeboden lettertypen te kunnen tonen.

6. YouTube Videos
Wij gebruiken video's en plug-ins van YouTube op onze website. YouTube is een dienst die wordt geleverd door YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube"). YouTube LLC is een dochteronderneming van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Wij gebruiken de zogenaamde “uitgebreide modus voor gegevensbescherming” van YouTube. Dit betekent dat als u onze website bezoekt, alleen een afbeelding (een zogenoemde "miniatuur") van de ingebedde video door YouTube of Google wordt opgeroepen en alleen de in Deel 3 a) van deze verklaring genoemde gegevens naar YouTube of Google worden verstuurd.
Alleen als u de video met een klik oproept, worden verdere gegevens naar YouTube of Google verstuurd en worden cookies door deze derden geplaatst. Als u op een YouTube- of Google-account bent ingelogd, kunnen nog andere gegevens direct aan uw account worden toegewezen via de video-oproep, afhankelijk van uw accountinstellingen. Als u niet aan uw profiel gekoppeld wilt worden, moet u eerst van uw YouTube- of Google-account uitloggen.
Google heeft een zogenaamde EU-U.S. Privacy Shield certificering, welke volgens deze certificering de dochterondernemingen in volledig eigendom van Google LLC in de VS omvat en die momenteel ook YouTube omvat. De EU-U.S. Privacy Shield Agreement is een gegevensbeschermingsovereenkomst die toeziet op een adequaat niveau van gegevensbescherming voor gegevensoverdracht naar bevoegde bedrijven in de VS. De EU Commissie heeft vastgesteld dat de gegarandeerde mate van gegevensbescherming door de EU-U.S. Privacy Shield Agreement adequaat is in een besluit van 12.07.2016 (AZ. C(2016) 4176).
Het besluit van de EU Commissie kan hier worden ingezien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.20....
De huidige status van de certificering van Google volgens de EU-U.S. Privacy Shield Agreement is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Zie voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube en Google, het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Zij geven u nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens is Art. 6 paragraaf 1 p. 1 f) AVG (afweging van belangen). Die verwerking is in ons belang om de video's op onze website voor u beschikbaar te kunnen maken en tegelijkertijd onze servers te ontlasten.

7. Betrokkenheid van dienstverleners en overdracht van gegevens naar derden
Uw gegevens worden doorgestuurd naar technische dienstverleners die ons ondersteunen (bijvoorbeeld met de hosting en ondersteuning van websites) bij het aanbieden van deze website en voor de bovengenoemde doelstellingen. Deze dienstverleners hebben wij natuurlijk zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk opdracht verleend.
Deze dienstverleners zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd.
Voor het overige worden uw gegevens alleen naar derden doorgestuurd waar dat uitdrukkelijk in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld of als wij wettelijk daartoe verplicht zijn.

8. Doorsturen naar externe websites en diensten
Wij hebben verschillende diensten van derden in onze websites geïntegreerd, zoals registratie voor ons beschermd gebied via DocCheck.com of diensten in verband met de congreskalender. In deze gevallen verlaat u technisch onze websites en gaat u naar de websites van de desbetreffende andere aanbieder. In dergelijke gevallen is de desbetreffende andere aanbieder alleen verantwoordelijk voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Als u in dergelijke gevallen vragen heeft, neem dan direct contact op met de andere aanbieder. Dat geldt ook wanneer wij u met een link doorsturen naar de websites van derden. Wij gebruiken dergelijke links bijvoorbeeld op verschillende sociale netwerken; wij gebruiken geen zogenaamde socialemediaplug-ins voor gegevensbeschermingsdoeleinden.
In beide gevallen willen wij aangeven dat een bepaald gebied van onze website door derden wordt aangeboden of naar een dergelijke derde wordt doorgestuurd.

9. Uw rechten
U heeft het recht om bevestiging van ons te vragen of persoonsgegevens van uw verwerkt worden. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de informatie die gespecificeerd is in Art. 15 AVG.
U heeft het recht om ons te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens over u te rectificeren en waar nodig onvolledige persoonsgegevens direct aan te vullen (Art. 16 AVG).
U heeft het recht om ons te vragen persoonsgegevens in verband met u direct te wissen als een van de in Art. 17 AVG genoemde redenen gedetailleerd van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de desbetreffende doeleinden (recht op gegevenswissing).
U heeft het recht om ons te vragen om de verwerking te beperken als aan een van de voorwaarden in Art. 18 AVG is voldaan, bijvoorbeeld als u tegen verwerking bezwaar heeft ingediend, voor de duur van ons onderzoek.
U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie tegen de verwerking van persoonsgegevens over u, die uitgevoerd wordt op basis van Art. 6 paragraaf 1 regel 1 e) of f) AVG. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken tenzij wij dwingende redenen kunnen aanvoeren om wel te verwerken en deze zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om wettige claims te maken, uit te oefenen of verdedigen (Art. 21 AVG).
U heeft het recht om uw toestemming aan ons op elk moment in te trekken met effect voor de toekomst (recht op herroeping).
U heeft het recht om van ons de gegevens over u te ontvangen die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U kunt deze gegevens ook doorsturen naar andere locaties of door ons laten doorsturen (recht op doorzending).
Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact op met: Datenschutz@daiichi-sankyo.eu.
Onverminderd alle mogelijkheden van een administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG (Art. 77 AVG). In Nederland is de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Telefoonnummer: 088-1805250. Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

10. Gegevensbeveiliging
Wij gebruiken ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om verzamelde persoonsgegevens te beschermen, met name tegen onbedoelde of bewuste manipulatie, verlies, vernietiging of tegen de aanval van onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.
Bij gebruik van onze website worden uw persoonsgegevens versleuteld met SSL/TLS-technologie om toegang door onbevoegde derden te voorkomen.