Voorwaarden

1. Inhoud
Daiichi Sankyo heeft deze website samengesteld en zal deze up-to-date houden met de grootst mogelijke zorg. We doen echter geen uitspraken en geven geen garanties, expliciet of impliciet, inzake de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie op deze website en wijzen elke verantwoordelijkheid af ten aanzien van het gebruik van deze website. Bijdragen van derden vertegenwoordigen de mening van de desbetreffende auteur en niet noodzakelijkerwijs onze mening. We kunnen deze website op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande aankondiging, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor het updaten ervan. Alle gebruikers stemmen ermee in dat elke toegang tot en elk gebruik van deze website en de inhoud ervan geheel op eigen risico plaatsvindt. Daiichi Sankyo noch enige andere partij die op enigerlei wijze betrokken is bij het aanmaken, het produceren of het leveren van deze website, kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uw toegang tot deze website, van uw gebruik ervan of van de onmogelijkheid om ervan gebruik te maken, of als gevolg van onjuistheden of weglatingen in de inhoud van de website.

2. Links naar derden
Daiichi Sankyo biedt links naar andere websites en e-maillinks die voorafgaand aan hun opname geverifieerd zijn. Deze links worden uitsluitend als dienst aan u aangeboden. De websites worden onafhankelijk ontwikkeld en gecontroleerd door derden en Daiichi Sankyo is daarom niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die zich daarin bevindt. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Daiichi Sankyo en uw besluit om gebruik te maken van een koppeling naar websites van derden is geheel op eigen risico. Indien we vernemen dat dergelijke websites van derden illegale inhoud bevatten, zullen we de desbetreffende links onmiddellijk verwijderen.

3. Medische informatie
Deze website bevat algemene informatie omtrent diverse medische aandoeningen en de behandeling ervan. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van een arts of een andere, bevoegde medische professional.

4. Geen aanbod of uitnodiging
Op deze website ter beschikking gestelde informatie vormt geen aanbieding of uitnodiging om effecten of producten van Daiichi Sankyo te kopen, te verkopen of te verhandelen of om enige daarmee verbonden transactie aan te gaan. Investeerders mogen bij beslissingen over investeringen niet op deze informatie vertrouwen.

5. Handelsmerken en auteursrechten
Alle inhoud van deze website, zoals tekst, publicaties, nieuwsbrieven, artikelen, opinies, verslagen, notities, standpunten, grafische elementen, beelden, HTML-code, multimediaclips, Javacode, alsmede de keuze en de rangschikking van informatie (‘materiaal’), valt onder bescherming van auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten uit hoofde van zowel de Duitse als buitenlandse wetgevingen. Met uitzondering van het fotokopiëren en het downloaden voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is het gebruik, het kopiëren of het doorsturen van inhoud of van complete pagina’s alleen toegestaan na voorafgaande, expliciete en geschreven toestemming van Daiichi Sankyo. In het geval van wettelijke of geautoriseerde kopieën dient u alle aanduidingen van auteursrechten en andere eigendomsrechten van het originele materiaal over te nemen. Onrechtmatig gebruik van het materiaal kan een schending inhouden van auteursrechten, handelsmerken, octrooien en overige wetgevingen.

Impressum
De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden. Lees en controleer deze aandachtig alvorens deze website te bezoeken of te gebruiken. Door deze website te bezoeken of te gebruiken verklaart u de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en hiermee akkoord te gaan. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Niet-vertrouwelijke informatie:
Met inachtneming van alle toepasselijke voorwaarden die uiteengezet worden in onze verklaring gegevensbescherming, worden en zullen alle reacties of andere mededelingen die u ons doet toekomen via Internet of die u plaatst op de website via e-mail of enig ander middel, waaronder vragen, commentaren, suggesties en dergelijk, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en zal Daiichi Sankyo geen verplichtingen aanvaarden met betrekking tot deze informatie. Daiichi Sankyo is vrij om alle ideeën, concepten, kennis of technieken in dergelijke reacties en mededelingen voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.

Bedrijfsinformatie:
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstrasse 48
81379 München, Duitsland
Telefoon +49 89 78080
Fax +49 89 7808267
service@daiichi-sankyo.eu

Omzetbelastingidentificatienummer:
BTW-nr.: DE129405556

Handelsregister van de lokale rechtbank:
Amtsgericht Munich HRB 6262

Toelatingsinstanties:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
53175 Bonn, Duitsland

Paul-Ehrlich-Institut
Paul-Ehrlich-Strasse 51-59
D- 63225 Langen, Duitsland

Europees Geneesmiddelenbureau
30 Churchill Place
Canary Wharf
Londen E14 5EU
Verenigd Koninkrijk

Agentschap voor toezicht:
Regierung von Oberbayern
Postfach 80534 München

Algemene directeurs:

Dr. Jan Van Ruymbeke
CEO Daiichi Sankyo Europe GmbH

Martin Hesse
CFO Daiichi Sankyo Europe GmbH