Inspektor ochrony

1. Przedmiot informacji dotyczących ochrony danych
Cieszymy się z Twojego zainteresowania naszą obecnością w Internecie i naszymi ofertami zamieszczonymi na tych stronach internetowych. Ochrona Twoich danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym chcielibyśmy przekazać Ci szczegółowe informacje mówiące, jakie dane są zbierane podczas wizyty na naszej stronie internetowej i korzystania z naszych ofert, które są na niej zamieszczone oraz w jaki sposób dane te są przetwarzane przez naszą firmę. Ponadto chcielibyśmy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach oraz technicznych i organizacyjnych środkach zabezpieczających, które podjęliśmy w związku z przetwarzaniem Twoich danych.

2. Nazwa i adres administratora danych i dostawcy usług
Osobą odpowiedzialną w odniesieniu do przepisów RODO, a jednocześnie dostawcą usług w rozumieniu ustawy o mediach elektronicznych (TMG) jest firma Daiichi Sankyo Europe GmbH (zwana dalej również skrótowo "Daiichi Sankyo" lub "my"), Zielstattstrasse 48, 81379 Monachium - patrz także informacje zamieszczone w stopce.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tej informacji o ochronie danych lub ogólnie bezpieczeństwa danych, wyślij je na następujący adres e-mail: Datenschutz@daiichi-sankyo.eu
Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Daiichi Sankyo w następujący sposób:
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Z Ed. of the Data Protection Officer
Zielstattstrasse 48, 81379 Monachium, Niemcy

3. Pozyskiwanie i wykorzystanie Twoich danych
Zakres, rodzaj i wykorzystywanie danych będą różne w zależności od tego, czy odwiedzasz naszą stronę tylko w celu uzyskania dostępu do informacji, korzystania z usług oferowanych przez naszą firmą lub logowania się do obszaru chronionego dla pracowników służby zdrowia (HCP):
a. Wykorzystanie w celach informacyjnych
W przypadku korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych nie jest zazwyczaj konieczne podawanie żadnych danych osobowych.
Zamiast tego, w tym przypadku zbieramy i wykorzystujemy jedynie dane, które Twoja przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje naszej witrynie. Są one w szczególności następujące:
- Data i godzina dostępu do jednej z naszych stron internetowych
- Typ Twojej przeglądarki internetowej
- ostatnia odwiedzana przez Ciebie strona
- ilość przesłanych danych i status dostępu (plik przesłany, plik nieznaleziony, itp.) oraz
- Twój adres IP.

Dane są przechowywane w plikach rejestrów na serwerze przez 12 miesięcy. Za wyjątkiem adresu IP, przetwarzamy te dane w formie nieosobistej tylko podczas odwiedzania naszej witryny w celach informacyjnych. Ma to na celu umożliwienie Ci dostępu do strony internetowej i korzystania z niej oraz sprawdzenie, czy nasze strony są optymalnie wyświetlane. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej określonej postanowieniami art. 6 par. 1 zdanie 1 f) przepisów GDPR i w naszym interesie w odniesieniu do wyświetlania naszej witryny internetowej w sposób jak najbardziej niezawodny i bezproblemowy. Dane pozyskiwanie podczas użytkowania witryny w celach informacyjnych, w tym adres IP, są przechowywane dla zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej i umożliwienia reagowania na problemy. Żadna ocena danych indywidualnych nie jest prowadzona. Sporządzane są tylko statystyczne analizy dotyczące korzystania ze strony internetowej, opisane poniżej w niniejszych informacjach o ochronie danych.

4. Wykorzystanie Google Analytics
Ważne jest dla nasz optymalne zaprojektowanie naszych stron internetowych, tak aby były jak najbardziej atrakcyjne dla osób odwiedzających naszą witrynę. Aby to zrobić, musimy wiedzieć, które części witryny są odwiedzane najczęściej i w jaki sposób.
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usług analiz internetowych firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics również wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi w urządzeniu, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja adresów IP została aktywowana na naszej stronie internetowej, dzięki czemu Google skróci Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i skrócony dopiero tam. W naszym imieniu, Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam jako operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny i sieci Internet.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście działania Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zabronić wykorzystywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe.
Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Polityka ochrony danych firmy Google jest dostępna tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en.

Google posiada tak zwaną Certyfikację Tarczy Prywatności UE-U.S. Umowa o ochronie prywatności pomiędzy UE i USA jest umową o ochronie danych, opracowaną w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przekazywania ich do certyfikowanych firm w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska ustanowiła odpowiedniość gwarantowanego poziomu ochrony danych zgodnie z Umową o ochronie prywatności UE-USA swoją decyzją z dnia 12 lipca 2016 r. (Az. C(2016) 4176).
Treść decyzji Komisji europejskiej jest dostępna tutaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.20....
Aktualny status certyfikacji Google zgodnie z Umową o ochronie prywatności UE-USA jest dostępny tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Przetwarzanie Twoich danych jest prowadzone na podstawie prawnej określonej postanowieniami art. 6 par. 1 p. 1 f) przepisów RODO (ważenie interesów) oraz w interesie naszej firmy, abyśmy mogli ocenić sposób korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosować i zoptymalizować naszą witrynę na podstawie uzyskanych wyników.
Twoje dane Google Analytics zostaną usunięte po upływie 18 miesięcy.

5. Usługa Google Fonts
Na naszej witrynie korzystamy z czcionek pochodzących z usługi Google Fonts. Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, firma Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") otrzymuje informacje, które wywołałeś na odpowiedniej stronie naszej witryny.
Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcje 3 a) niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany na koncie użytkownika Google, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli jesteś zalogowany na koncie Google, te informacje będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem, musisz najpierw wylogować się z konta Google.
Google posiada tak zwaną Certyfikację Tarczy Prywatności UE-U.S. Umowa o ochronie prywatności pomiędzy UE i USA jest umową o ochronie danych, opracowaną w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przekazywania ich do certyfikowanych firm w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska ustanowiła odpowiedniość gwarantowanego poziomu ochrony danych zgodnie z Umową o ochronie prywatności UE-USA swoją decyzją z dnia 12 lipca 2016 r. (Az. C(2016) 4176).
Treść decyzji Komisji europejskiej jest dostępna tutaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.20....
Aktualny status certyfikacji Google zgodnie z Umową o ochronie prywatności UE-USA jest dostępny tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Są tam dostępne również dalsze informacje na temat Twoich praw w tym zakresie oraz opcji ochrony Twojej prywatności.
Przetwarzanie Twoich danych jest prowadzone na podstawie prawnej określonej postanowieniami art. 6 par. 1 p. 1 f) przepisów RODO (ważenie interesów) i w interesie naszej firmy, aby umożliwić nam korzystanie z czcionek oferowanych przez Google Fonts na naszej stronie internetowej.

6. Filmy wideo YouTube
Na naszej stronie internetowej korzystamy z filmów i wtyczek pochodzących z serwisu YouTube. YouTube to usługa świadczona przez firmę YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube"). YouTube LLC jest spółką zależną Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Używamy tak zwanego "rozszerzonego trybu ochrony danych" w serwisie YouTube. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę, tylko obraz (tzw. „miniatura”) osadzonego wideo jest wywoływany przez YouTube lub Google, a do YouTube lub Google przesyłane są jedynie dane wymienione w sekcji 3 a) tego oświadczenia.
Dopiero po wywołaniu filmu za pomocą kliknięcia dalsze dane są przesyłane do YouTube lub Google, a pliki cookie są zapisywane przez tych dostawców zewnętrznych. Jeśli jesteś zalogowany na koncie YouTube lub Google, dodatkowe dane mogą zostać przypisane bezpośrednio do Twojego konta za pośrednictwem wywołania wideo, w zależności od ustawień konta. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem, musisz najpierw wylogować się z konta YouTube lub Google.
Google posiada Certyfikację Tarczy Prywatności UE-U.S., która zgodnie z zasadami tej certyfikacji obejmuje także spółki zależne należące w 100% do Google LLC w USA - obecnie dotyczy to także serwisu YouTube. Umowa o ochronie prywatności pomiędzy UE i USA jest umową o ochronie danych, opracowaną w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przekazywania ich do certyfikowanych firm w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska ustanowiła odpowiedniość gwarantowanego poziomu ochrony danych zgodnie z Umową o ochronie prywatności UE-USA swoją decyzją z dnia 12 lipca 2016 r. (Az. C(2016) 4176).
Treść decyzji Komisji europejskiej jest dostępna tutaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.20....
Aktualny status certyfikacji Google zgodnie z Umową o ochronie prywatności UE-USA jest dostępny tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube i Google można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Są tam dostępne również dalsze informacje na temat Twoich praw w tym zakresie oraz opcji ochrony Twojej prywatności.
Przetwarzanie Twoich danych jest prowadzone na podstawie prawnej określonej postanowieniami art. 6 par. 1 p. 1 f) przepisów RODO (ważenie interesów) i w interesie naszej firmy, aby umożliwić nam udostępnianie Ci filmów na naszej stronie internetowej, a jednocześnie odciążyć nasze serwery..

7. Zatrudnianie dostawców usług i przekazywanie danych stronom trzecim
Twoje dane będą przekazywane do dostawców usług technicznych, którzy współpracują z naszą firmą (na przykład w zakresie hostingu stron internetowych i wsparcia) w zakresie udostępniania tej strony internetowej oraz do wyżej wymienionych celów, które oczywiście zostały starannie wybrane i określone na piśmie.
Usługodawcy są związani naszymi instrukcjami i regularnie kontrolowani przez naszą firmę.
W innych wypadkach, Twoje dane zostaną przekazane innym stronom trzecim tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

8. Odnośniki do zewnętrznych witryn internetowych i usług
Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są różne usługi stron trzecich, takie jak rejestracja w naszym obszarze chronionym za pośrednictwem witryny DocCheck.com lub usługi związane z kalendarzem imprez kongresowych. W takich przypadkach, z technicznego punktu widzenia opuszczasz nasze strony internetowe i wchodzisz na strony internetowe danego usługodawcy zewnętrznego. W takich przypadkach odpowiedni usługodawca zewnętrzny jest odpowiedzialny za przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w takich przypadkach, skontaktuj się bezpośrednio z usługodawcą zewnętrznym. Dotyczy to również wykorzystania odsyłaczy do witryn internetowych stron trzecich. Używamy takich linków na przykład na różnych portalach społecznościowych, ze względu na ochronę danych nie stosujemy jednak tak zwanych wtyczek mediów społecznościowych.
W obu przypadkach chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pewien obszar naszej strony internetowej jest oferowany przez stronę trzecią lub jest przekazywany takiej stronie trzeciej.

8. Twoje prawa
Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę. Jeżeli tak jest, masz ma prawo dostępu do tych danych osobowych i informacji określonych w art. 15 przepisów RODO.
Masz prawo zażądać od nas skorygowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Twojej osoby, a w razie potrzeby, bezzwłocznego uzupełnienia niepełnych danych osobowych (Artykuł 16 przepisów RODO).
Masz prawo zażądać od nas natychmiastowego usunięcia danych osobowych dotyczących Twojej osoby, jeśli wystąpi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 przepisów RODO, np. jeżeli dane nie są już wymagane do celów, do których zostały pozyskane (prawo do usunięcia).
Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 przepisów RODO, np. jeśli złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania, na czas przeprowadzania odpowiednich wyjaśnień przez naszą firmę.
Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych, które jest przeprowadzana na podstawie art. 6 par. 1 zdanie 1 e) lub f) przepisów RODO. Nie będziemy dłużej przetwarzać danych osobowych, chyba że udowodnimy, iż istnieją istotne powody, dla których przetwarzanie przewyższa Twoje interesy, prawa i wolności lub że przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (Art. 21 przepisów RODO).
W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość (prawo do odwołania).
Masz prawo otrzymania od naszej danych dotyczących Twojej osoby, które nam udostępniłeś, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu komputerowego. Możesz również przenieść te dane do innych lokalizacji lub zażądać ich przeniesienia przez naszą firmę (prawo do przenoszenia danych).
Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z naszą firmą: Datenschutz@daiichi-sankyo.eu.
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka odwoławczego, przysługuje Ci prawo odwołania się do organu nadzoru, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z przepisami RODO (Art. 77 RODO). W Bawarii, uprawniony organ nadzoru to: Bawarski Państwowy Urząd ds. Nadzoru Ochrony Danych, P.O. Box 606, 91511 Ansbach, www.lda.bayern.de.

10. Bezpieczeństwo danych
Korzystamy również z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed ich przejęciem przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.
Podczas korzystania z naszej strony internetowej, Twoje dane osobowe są szyfrowane przy użyciu technologii SSL/TLS, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.