Oświadczenie

1. Treść
Firma Daiichi Sankyo opracowała i będzie aktualizować tę stronę ze starannością i troską. Jednakże nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności lub kompletności informacji podanych na tej stronie, a nasza firma zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do korzystania z tej witryny. Wypowiedzi osób trzecich odzwierciedlają jedynie opinie ich autorów, a niekoniecznie naszej firmy. Możemy zmienić tę stronę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jej aktualizację. Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że wszelki dostęp i korzystanie z tej strony oraz jej zawartości są prowadzone wyłącznie na własne ryzyko. Ani Daiichi Sankyo, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej strony internetowej nie będzie w jakikolwiek sposób odpowiedzialna za dowolne szkody powstałe w związku z dostępem, wykorzystaniem lub niemożnością korzystania z tej strony internetowej lub z błędami lub pominięciami w jej treści.

2. Linki do stron zewnętrznych
Witryna Daiichi Sankyo zawiera linki do innych stron internetowych oraz linki do wiadomości poczty e-maili, które zostały sprawdzone przed ich zamieszczeniem. Linki te są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Strony te są niezależnie opracowywane i kontrolowane przez strony trzecie, a firma Daiichi Sankyo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność zawartych w nich informacji. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia Daiichi Sankyo dla tych treści, a decyzja użytkownika co do skorzystania z dostępu do stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą zamieszczone linki jest podejmowana wyłącznie na jego własne ryzyko. Jeśli dowiemy się, że takie strony internetowe stron trzecich zawierają nielegalne treści, natychmiast usuniemy zamieszczone linki.  

3. Informacje medyczne
Niniejsza strona internetowa może zawierać ogólne informacje dotyczące różnych schorzeń i sposobów ich leczenia. Informacje te są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą zastępować porady udzielanej przez lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

4. Brak oferty lub zachęt do zakupu
Żadne informacje podane na tej stronie nie stanowią oferty składanej w celu nabycia lub sprzedaży, przeprowadzenia operacji handlowych lub jakiejkolwiek transakcji dotyczącej papierów wartościowych lub produktów firmy Daiichi Sankyo. Inwestorzy nie powinni polegać na tych informacjach w zakresie podejmowania swoich decyzji inwestycyjnych.

5. Znaki towarowe i prawa autorskie
Cała zawartość tej strony internetowej, taka jak tekst, publikacje, biuletyny, artykuły, opinie, protokoły, powiadomienia, widoki, grafika, obrazy, kod HTML, klipy multimedialne, kod Java oraz wybór i uporządkowanie informacji („materiały”) jest chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej zgodnie z ustawodawstwem niemieckim i zagranicznym. Za wyjątkiem wykonywania kopii i pobierania materiałów do użytku całkowicie osobistego, prywatnego i niekomercyjnego, wszelkie wykorzystanie, kopiowanie lub przekazywanie określonych treści bądź pełnych stron wymaga wcześniejszego uzyskania wyraźnej i pisemnej zgody firmy Daiichi Sankyo. W przypadku kopii legalnych lub autoryzowanych należy zachować na nich wszystkie informacje o prawach autorskich i inne informacje zastrzeżone w materiałach oryginalnych. Nieautoryzowane użycie materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, patentów i innych przepisów.

Stopka
Wszystkie informacje są zamieszczane na witrynie jedynie w ogólnych celach informacyjnych i edukacyjnych. Należy przeczytać i przejrzeć ją uważnie przed uzyskaniem dostępu do tej witryny lub rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z tej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i wyrażasz zgodę na warunki regulaminu użytkowania. Jeżeli nie wyrażasz na nie zgody, nie możesz uzyskiwać dostępy do tej witryny lub korzystać z niej.

Informacje niepoufne:
Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących warunków określonych w naszym oświadczeniu o ochronie danych, wszelkie materiały komunikacyjne lub inne materiały, które wysyłasz do nas przez Internet lub zamieszczasz na stronie internetowej pocztą elektroniczną bądź w inny sposób, w tym takich, jak pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą uważane za jawne, a firma Daiichi Sankyo nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji. Firma Daiichi Sankyo może dowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takiej komunikacji, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i sprzedaży produktów.

Informacje dotyczące firmy:
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstrasse 48
81379 Monachium, Niemcy
Telefon +49 89 78080
Faks +49 89 7808267
service@daiichi-sankyo.eu 

Numer identyfikacji podatkowej:
Nr VAT: DE129405556 

Rejestr handlowy prowadzony przez miejscowy sąd:
Amtsgericht Munich HRB 6262 

Agencje rejestracyjne: 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
53175 Bonn, Niemcy 

Paul-Ehrlich-Institut
Paul-Ehrlich-Strasse 51-59
D- 63225 Langen, Niemcy 

European Medicines Agency
30 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5EU
Wielka Brytania 

Organ nadzoru:
Regierung von Oberbayern
Postfach 80534 Munich 

Członkowie Zarządu: 

Dr. Jan Van Ruymbeke
CEO Daiichi Sankyo Europe GmbH 

Martin Hesse
CFO Daiichi Sankyo Europe GmbH