Dobro došli na MyCancerTherapy

Portal sa video informacijama za pacijente sa kancerom.

Ova veb lokacija vam pruža ključne informacije o glavnim aspektima lečenja karcinoma uključujući neželjena dejstva, vrste lečenja i uticaj na svakodnevni život. Informacije su dostupne na 17 jezika; izaberite željeni jezik u nastavku.

Cilj ove veb lokacije je da vam pomogne da bolje razumete vaš put lečenja. Navešćemo i razmotriti veliki broj medicinskih termina da bismo obradili važne teme. Ovi termini će biti ispisani podebljano i u kurzivu, na primer hemioterapija, da biste u rečniku pojmova koji se nalazi na dnu ove stranice lako pronašli njihovo značenje.

Izaberite jezik
Српски