Šta je hemioterapija?

Hemioterapija je lečenje karcinoma lekovima tj. upotreba lekova protiv karcinoma da bi se ubile ćelije karcinoma u organizmu. Ovaj video zapis opisuje osnove karcinoma i hemioterapije.

 • Karcinom predstavlja nekontrolisanu deobu i rast abnormalnih ćelija u organizmu.
 • Hemioterapija koristi citotoksične lekove da bi ubila ćelije karcinoma.
 • Lečenje karcinoma je prevazišlo upotrebu citotoksične hemioterapije i prešlo na naprednije terapije poput hormonske i ciljane terapije.

Informacije o hemioterapiji

Vaše lečenje zavisi od vrste karcinoma, njegove ozbiljnosti, mesta gde se nalazi, a takođe i od vašeg opšteg zdravlja. Ovaj niz video zapisa obuhvata praktične aspekte hemioterapije, uključujući šta da očekujete, različite vrste hemioterapije, kako hemioterapija može da se daje i druge terapije.

 • KOMBINOVANA, (NEO)ADJUVANTNA I CILJANA TERAPIJA

  Narator opisuje druge oblike lečenja karcinoma i kada se hemioterapija...

  Опширније
 • HEMIOTERAPIJA I PRESAĐIVANJE MATIČNIH ĆELIJA

  Opis upotrebe velikih doza hemioterapije zajedno sa presađivanjem...

  Опширније
 • SVRHA LEČENJA, UČESTALOST I TRAJANJE LEČENJA

  Video zapis koji prikazuje razliku između lečenja bolesti i kontrole bolesti. Takođe prikazuje...

  Опширније
 • TIPIČAN DAN U AMBULANTI

  Opisuje šta možete da očekujete prilikom dobijanja hemioterapije u...

  Опширније
 • ANALIZE KADA IDETE NA HEMIOTERAPIJU

  Video zapis koji opisuje ulogu različitih analiza koje ćete možda obaviti pre i tokom primanja...

  Опширније
 • TIPOVI HEMIOTERAPIJE i DAVANJA

  Opis različitih tipova hemioterapije i načina njihovog davanja.

  ... Опширније
 • INTRAVENSKA HEMIOTERAPIJA

  Opisuje različite načine davanja intravenske hemioterapije.

   ...
  Опширније

Neželjena dejstva

Postoje mnoga neželjena dejstva hemioterapije, ali malo je verovatno da ćete ih imati sva; međutim postoje načini koji vam pomažu da se sa njima nosite i da ih kontrolišete. Većina neželjenih dejstava hemioterapije je privremena i nestaje kada se lečenje završi. Video zapisi u nastavku opisuju najčešća neželjena dejstva povezana sa hemioterapijom i savetuju kako da se sa njima nosite.

 • UOBIČAJENA NEŽELJENA DEJSTVA

  Prezenter daje kratak uvod u neka od neželjenih dejstava koja možete da imate.

   ...
  Опширније
 • ZAMOR

  Video zapis koji opisuje kako zamor može da utiče na vas i kako da kontrolišete ovo...

  Опширније
 • INFEKCIJE

  Video zapis opisuje jedno od (potencijalno) opasnijih neželjenih dejstava i kada da se...

  Опширније
 • GUBITAK KOSE

  Narator razmatra jedno od najpoznatijih neželjenih dejstava lečenja karcinoma zbog koga...

  Опширније
 • DIGESTIVNI TRAKT (PROLIV, ZATVOR, MUKOZITIS, MUČNINA)

  Prezenter opisuje uobičajena neželjena dejstva na digestivni trakt, metode za njihovu...

  Опширније

Svakodnevni život

Hemioterapija nekada može da utiče na vaše seksualne aktivnosti i plodnost. Na muškarce i žene može da utiče različito. Terapija takođe može da utiče na vaš svakodnevni život, odnose i sposobnost za rad. Video zapisi u nastavku prikazuju niz ključnih tema.

 • DODATNI LEKOVI I INTERAKCIJE LEKA S LEKOM

  Video zapis opisuje različite dodatne lekove (tj. dopunske i alternativne terapije) i važnost...

  Опширније
 • UTICAJ NA SVAKODNEVNI ŽIVOT

  Prezenter opisuje kako hemioterapija može da utiče na vas kako fizički...

  Опширније
 • SEKSUALNE FUNKCIJE I PLODNOST

  Video zapis koji opisuje kako hemioterapija može da utiče na vaše seksualne funkcije i plodnost...

  Опширније
 • VAŠA ISHRANA

  Video zapis koji daje savete o ishrani u toku terapije. Ovo uključuje savete o adekvatnoj...

  Опширније
 • DEPRESIJA

  Prezenter opisuje kako depresija može da bude česta kod pacijenata obolelih od karcinoma.

  ... Опширније
 • KOMUNIKACIJA SA LEKAROM I KONTAKTI U HITNOM SLUČAJU

  Narator objašnjava kako možete maksimalno da iskoristite svoje posete lekaru i timu za lečenje...

  Опширније

Česta pitanja (FAQs)

Koliko dugo treba da primam hemioterapiju?

Uobičajena kura hemioterapije obuhvata nekoliko sesija ili ciklusa lečenja i obično traje između 3 i 6 meseci.

Koliko dugo traje tipična sesija lečenja?

Jedna sesija davanja terapije bi mogla da traje između nekoliko minuta i nekoliko sati, u zavisnosti od vrste i broja lekova koje dobijate i načina na koji se oni daju.

Koju vrstu hemioterapije ću dobiti? Da li će mi biti potrebna infuzija?

Lekovi za hemioterapiju mogu se davati na mnogo načina, a metod pomoću kog dobijate hemioterapiju zavisi od leka koji se koristi za lečenje vrste karcinoma od kog bolujete, potencijalnih neželjenih dejstava lečenja, kao i od stadijuma karcinoma. Najčešći uobičajeni metodi za dobijanje hemioterapije jesu intravenske injekcije i lekovi koji se uzimaju oralno, ali takođe mogu da se daju putem potkožnih, intratekalnih ili intrakavitarnih injekcija i topikalnih masti. U zavisnosti od vašeg lečenja, intravenska hemioterapija se može davati korišćenjem različite opreme kao što je kanila ili PPCVK kateter koji se obično povezuju na infuziju ili pumpu.

Zašto je potrebno da izvršim analize krvi pre nego što počnem sa lečenjem?

Analize krvi se vrše da bi se proverio broj crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca i trombocita kao i da bi se proverilo da li vam bubrezi i jetra dobro funkcionišu. Ako je broj krvnih zrnaca suviše mali, lečenje može biti odloženo.

Nakon terapije se osećam veoma umorno, da li postoji nešto što bi mi pomoglo da se sa ovim izborim?

Kratki periodi vežbanja mogu pomoći da podignete energetski nivo, na primer, kratke sesije joge su se pokazale kao korisne. Drugi predlozi podrazumevaju obično šetanje psa, kao i opuštenu šetnju. Vežbajte samo onoliko koliko želite ili koliko vam je prijatno. Često je najbolje da se samo odmarate. Raspitajte se o dostupnim fizioterapeutskim programima i grupama za vežbanje u kojima biste učestvovali.

Šta treba da uradim ako mislim da imam infekciju tokom lečenja?

Najbolje je da se odmah obratite svom lekaru ili da pozovete broj za hitne slučajeve čim primetite prve znake infekcije; visoka temperatura je snažno povezana sa infekcijama, tako da je važno da obavestite tim za lečenje ako vam temperatura raste.

Da li će lečenje prouzrokovati gubitak kose?

Hemioterapija ne izaziva uvek gubitak kose. Neki lekovi prouzrokuju samo blago proređivanje, a drugi uopšte ne izazivaju gubitak kose. Tim zadužen za vaše lečenje će vas upoznati sa svim mogućim neželjenim dejstvima koja možete da imate kao rezultat lečenja.

Da li ću od lečenja imati mučninu?

Osećaj mučnine usled hemioterapije je još jedno uobičajeno neželjeno dejstvo. Ipak, nećete od svih lekova za hemioterapiju osećati mučninu. Ako vam bude muka nakon prvog davanja leka za hemioterapiju moguće je da ćete se tako osećati nakon svakog sledećeg davanja leka. Vaš lekar može da vam propiše dodatne lekove protiv mučnine, odnosno povraćanja.

Zabrinut/a sam zbog proliva, kada treba da se obratim lekaru?

Proliv može da bude uobičajeno neželjeno dejstvo lečenja; morate se obratiti lekaru ukoliko imate i povišenu temperaturu ili ako proliv ne možete da kontrolišete uz pomoć lekova protiv proliva u roku od 48 sati, kao i ako proliv imate češće od 6 puta dnevno.

Imam poteškoća sa gutanjem, šta treba da uradim?

Ako ne možete da pijete tečnosti pozovite broj za hitne slučajeve što je pre moguće. Lekar vam može propisati snažna sredstva protiv bolova ako otežano jedete i pijete. Održavanje dobre higijene usta dok ste na hemioterapiji može pomoći u slučaju afti. Zubar vam takođe može dati dodatne savete. /p>

Ako primim ciljanu terapiju da li je i dalje verovatno da će doći do pojave neželjenih dejstava?

Pri uzimanju ciljane terapije možete da imate određena neželjena dejstva, ali su ona obično blaga, iako to nije uvek slučaj, a mogu da nestanu kada se organizam navikne na lek. Najčešća neželjena dejstva su alergijske reakcije, kao što je osip.

Da li smem da uzimam druge lekove?

Potrebno je da obavestite lekara o svim lekovima koje trenutno uzimate ili koje planirate da uzimate kako bi lekar bio svestan svih mogućih interakcija i kako bi mogao da vas posavetuje u skladu sa tim. To mogu biti lekovi koje uzimate za druge bolesti, kao što su dijabetes ili razna srčana oboljenja, kao i vitamini, biljni proizvodi ili dodaci ishrani koji se uzimaju bez recepta.

Da li je potrebno da promenim ishranu dok primam terapiju za lečenja karcinoma?

Važno je da pokušate da se zdravo, normalno i uravnoteženo hranite tokom lečenja. Vaš lekar i dijetetičar će vam dati najbolji savet i podršku pri izboru i održavanju zdravog načina ishrane kako biste održali snagu tokom lečenja.

Rečnik Pojmova

Adjuvantna

(terapija) se daje pored primarne ili početne terapije da bi se maksimalno povećala njena delotvornost

Alogeno

(presađivanje) koristi matične ćelije davaoca

Alternativni vid lečenja

kod koga se umesto konvencionalnog lečenja koriste alternativne terapije (npr. ulje kanabisa)

Anemija

je stanje koje se razvija kada krv ne sadrži dovoljno hemoglobina ili zdravih crvenih krvnih zrnaca

Autologno

(presađivanje) koristi matične ćelije prikupljene od iste osobe

Biološka terapija

uključuje upotrebu živih organizama, supstanci dobijenih iz živih organizama ili verzije takvih supstanci dobijenih u laboratoriji za lečenje bolesti

Centralni venski kateter

duga, tanka šuplja cevčica koja se umeće u venu na grudima

Ciklus lečenja

kura lečenja koja se ponavlja prema redovnom planu sa periodima odmora između. Na primer, lečenje koje traje nedelju dana, nakon čega slede tri nedelje odmora predstavlja jedan ciklus lečenja

Citotoksično

otrovno za žive ćelije

Dopunska terapija

terapije koje se koriste uz konvencionalnu terapiju da bi vam pomogle da se osećate bolje (npr. joga)

Endokrinološka terapija

[pogledajte pod hormonska terapija]

Hematološko

u vezi sa krvlju

Hemioterapija

korišćenje citotoksičnih lekova za lečenje bolesti

Hemoglobin

komponenta crvenih krvnih zrnaca koja prenosi kiseonik

Hormonska terapija

korišćenje hormona u medicinskom lečenju

Imunoterapija

terapija koja poboljšava imuni sistem organizma za borbu protiv bolesti

Infuzija

uređaj za davanje tečnosti metodom kap po kap u venu intravenskim putem

Infuziona pumpa

medicinski uređaj koji doprema tečnosti, kao što su hranljive materije i lekovi u telo pacijenta u kontrolisanim količinama putem kanile ili centralnog venskog katetera

Intrakavitarno

unutar telesne šupljine

Intramuskularno

nalazi se unutar mišića

Intratekalno

U tečnosti oko kičme i mozga

Intravenski

unutar vene ili vena

Kanila

tanka šuplja cevčica umetnuta u venu ili telesnu šupljinu za davanje lekova, odvođenje tečnosti ili umetanje hirurškog instrumenta

Kliničko ispitivanje

istraživačka studija sa ljudskim pacijentima ili dobrovoljcima

Matične ćelije

su ćelije organizma (somatske ćelije) koje mogu da se dele i diferenciraju

Neoadjuvantna

(terapija) je primena terapijskih sredstava pre glavne terapije, npr. lečenje lekovima pre operacije

Period odmora

vremenski period između sesija lečenjahemioterapijom da bi se organizmu omogućilo da se oporavi

Potkožno

koje se nalazi ili nanosi ispod kože

PPCVK

Periferno postavljeni centralni venski kateter - predstavlja intravenski uređaj koji može da se koristi tokom dužeg vremenskog perioda

Progresivna bolest

kada bolest nastavlja da se pogoršava, razvija ili širi

Radioterapija

lečenje bolesti korišćenjem zračenja npr. rendgenskog zračenja

Topikalno

primenjeno direktno na deo tela

Trombociti

krvna komponenta uključena u zgrušavanje

Podrška

Изаберите регион