Zaštita podataka

1. Predmet ovih informacija o zaštiti podataka
Vrlo smo zadovoljni zbog vašeg interesovanja za našu prezentaciju na internetu i ponude na našim veb-stranicama. Zaštita vaših ličnih podataka (u daljem tekstu: „podaci“) za nas je veoma važna. Zato u nastavku želimo da vas detaljno informišemo o tome koji se podaci prikupljaju tokom vaše posete našoj veb-lokaciji, kako se oni koriste za naše ponude i kako ih obrađujemo. Pored toga, želimo da vas informišemo o vašim pravima, kao i o tehničkim i organizacionim zaštitnim merama koje smo preduzeli u pogledu obrade vaših podataka.

2. Ime i adresa kontrolora podataka i pružaoca usluga
Odgovorno lice u pogledu GDPR-a, a istovremeno i pružalac usluga u okviru značenja Zakona o elektronskim medijima (Telemedia Act, skr. TMG), jeste kompanija Daiichi Sankyo Europe GmbH (u daljem tekstu: „Daiichi Sankyo“ ili „mi“), Zielstattstrasse 48, 81379 Minhen; pogledajte i naše napomene.
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi sa ovim informacijama o zaštiti podataka, odnosno o zaštiti podataka uopšte, pošaljite ih na sledeću e-adresu: Datenschutz@daiichi-sankyo.eu
Službeniku za zaštitu podataka u kompaniji Daiichi Sankyo možete se obratiti na sledeći način:
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Službeniku za zaštitu podataka
Zielstattstrasse 48, 81379 Minhen, Nemačka

3. Prikupljanje i korišćenje podataka
Obim, vrsta i korišćenje vaših podataka zavisiće od toga da li našu veb-lokaciju posećujete da biste pristupali informacijama, koristili usluge koje nudimo ili se prijavljivali na zaštićenu oblast za zdravstvene radnike:
a. Informativno korišćenje
Za informativno korišćenje naše veb-lokacije u načelu nije potrebno davanje ličnih podataka.
U tom slučaju prikupljamo i koristimo samo one podatke koje nam automatski dostavi vaš veb-pregledač. To se posebno odnosi na sledeće:
- datum i vreme pristupa na jednu od naših internet stranica;
- vrstu vašeg pregledača;
- poslednju stranicu koju ste posetili;
- obim prenetih podataka i status pristupa (datoteka je preneta, datoteka nije pronađena itd.), kao i na
- vašu IP adresu.

Podaci se skladište 12 meseci u datotekama za evidenciju na serveru. Osim u slučaju IP adrese, ove podatke tokom informativne posete obrađujemo samo kao opšte. To radimo zato da bismo vam omogućili da pristupate veb-lokaciji i da je koristite, kao i da biste mogli da proverite da li se naše veb-lokacije prikazuju na način koji je za vas optimalan. Obrada se odvija na pravnom osnovu člana 6. stav 1. tačka f) prva rečenica GDPR-a i u našem interesu, kako bismo mogli da vam prikažemo veb-lokaciju pouzdano i bez problema u najvećoj mogućoj meri. Podaci prikupljeni tokom informativne posete, uključujući vašu IP adresu, skladište se kako bi se obezbedio rad veb-lokacije i da bi se moglo reagovati na probleme. Ne vrši se lična procena podataka. Vrše se samo statističke procene korišćenja veb-lokacije, kao što je opisano u nastavku ovih informacija o zaštiti podataka.

4. Korišćenje Google analitike
Važno nam je da dizajn naših internet stranica bude optimalan i privlačan za posetioce. Da bismo to postigli, treba da znamo kojim delovima pristupaju naši posetioci i na koji način.
Na ovoj veb-lokaciji koristi se Google analitika, usluga za veb-analizu kompanije Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; „Google“). U okviru Google analitike takođe se koriste kolačići – tekstualne datoteke koje se smeštaju na vaš uređaj i pomažu da se analizira kako posetioci koriste veb-lokaciju. Informacije o korišćenju veb-lokacije, koje se generišu pomoću kolačića, najčešće se prenose na Google server u SAD i na njemu skladište. Na našoj veb-lokaciji aktivirana je anonimizacija IP adrese, zbog čega će kompanija Google skraćivati IP adrese u državama članicama Evropske unije ili stranama drugih država prema Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima, potpuna IP adresa će se preneti na Google server u SAD i tamo skratiti. Te informacije kompanija Google će u naše ime koristiti za procenu vašeg korišćenja veb-lokacije, sastavljanje izveštaja o aktivnosti veb-lokacije i zato da bi nam, kao operateru veb-lokacije, obezbedila druge usluge u vezi sa korišćenjem veb-lokacije i interneta.

IP adresa koju vaš pregledač prenosi u kontekstu Google analitike ne spaja se sa drugim Google podacima. Korišćenje kolačića možete odbiti ako u svom pregledaču izaberete odgovarajuće postavke; međutim, ako to uradite, imajte na umu da možda nećete moći u potpunosti da koristite funkcionalnost ove veb-lokacije.
Možete sprečiti da kompanija Google prikuplja podatke koje generišu kolačići i koji su u vezi sa vašim korišćenjem veb-lokacije (uključujući vašu IP adresu), kao i da te podatke obrađuje, ako preuzmete i instalirate dodatni programski modul za pregledač koji je dostupan na sledećoj vezi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ovde možete pronaći pravilnik o zaštiti privatnosti kompanije Google: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en.

Google ima takozvanu sertifikaciju za zaštitu privatnosti EU–SAD. Sporazum o zaštiti privatnosti EU–SAD jeste sporazum o zaštiti podataka kojim se obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka za prenose podataka sertifikovanim kompanijama SAD. Evropska komisija je utvrdila adekvatnost garantovanog nivoa zaštite podataka prema Sporazumu o zaštiti privatnosti EU–SAD odlukom od 12. jula 2016. godine (zavedeno u dokumentu pod brojem C(2016) 4176).
Odluka Evropske komisije može se pronaći ovde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.20....
Važeći status sertifikacije kompanije Google prema Sporazumu o zaštiti privatnosti EU–SAD može se pronaći ovde: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Obrada vaših podataka odvija se na pravnom osnovu člana 6. stav 1. tačka f) prva rečenica GDPR-a (odmeravanje interesa) i u našem interesu, kako bismo mogli da procenimo kako se koristi veb-lokacija, i da bismo je prilagodili i optimizovali na osnovu rezultata.
Vaši podaci za Google analitiku biće obrisani nakon 18 meseci.

5. Google fontovi
Na svojoj veb-lokaciji koristimo Google fontove. Ako posetite našu veb-lokaciju, kompanija Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; „Google“) dobija informaciju da ste pozvali odgovarajuću stranicu naše veb-lokacije.
Pored toga, prenose se podaci iz odeljka 3. tačka a) ove izjave. Ovo se odvija bez obzira na to da li ste prijavljeni na Google korisnički nalog i da li korisnički nalog postoji. Ako ste prijavljeni na Google nalog, te informacije će biti direktno povezane sa vašim nalogom. Ako ne želite da budete povezani sa svojim profilom, morate se prvo odjaviti sa Google naloga.
Google ima takozvanu sertifikaciju za zaštitu privatnosti EU–SAD. Sporazum o zaštiti privatnosti EU–SAD jeste sporazum o zaštiti podataka kojim se obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka za prenose podataka sertifikovanim kompanijama SAD. Evropska komisija je utvrdila adekvatnost garantovanog nivoa zaštite podataka prema Sporazumu o zaštiti privatnosti EU–SAD odlukom od 12. jula 2016. godine (zavedeno u dokumentu pod brojem C(2016) 4176).
Odluka Evropske komisije može se pronaći ovde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.20....
Važeći status sertifikacije kompanije Google prema Sporazumu o zaštiti privatnosti EU–SAD može se pronaći ovde: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Više informacija o nameni i obimu prikupljanja i obrade podataka, kao i obrade podataka koju vrši Google, potražite u pravilniku o zaštiti privatnosti kompanije Google: https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Tamo ćete pronaći i dodatne informacije o svojim pravima i podešavanju opcija za zaštitu privatnosti.
Obrada vaših podataka odvija se na pravnom osnovu člana 6. stav 1. tačka f) prva rečenica GDPR-a (odmeravanje interesa) i u našem interes, kako bismo na svojoj veb-lokaciji mogli da koristimo fontove koje nude Google fontovi.

6. YouTube video zapisi
Na svojoj veb-lokaciji koristimo video zapise i dodatne programske module usluge YouTube. YouTube je usluga koju pruža kompanija YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD; „YouTube“). YouTube LLC je podređena kompanija kompanije Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; „Google“).
Koristimo takozvani „prošireni režim zaštite podataka“ usluge YouTube. To znači da kompanija YouTube ili Google, kada posetite našu veb-lokaciju, pozivaju samo sličicu (umanjeni prikaz) ugrađenog video zapisa i da im se prenose samo podaci navedeni u odeljku 3. tačka a) ove izjave.
Samo ako kliknete na video, kompanijama YouTube ili Google prenose se dodatni podaci a one, kao pružaoci usluga treće strane, konfigurišu kolačiće. Ako ste prijavljeni na YouTube ili Google nalog, vašem nalogu se mogu direktno dodeliti dodatni podaci putem video poziva, zavisno od podešavanja vašeg naloga. Ako ne želite da budete povezani sa svojim profilom, morate se prvo odjaviti sa YouTube ili Google naloga.
Google ima takozvanu sertifikaciju za zaštitu privatnosti EU–SAD. Sertifikacijom za zaštitu privatnosti obuhvaćene su kompanije koje su podređene kompaniji Google LLC u SAD i u njenom su potpunom vlasništvu pa je, shodno tome, njome obuhvaćena i kompanija YouTube. Sporazum o zaštiti privatnosti EU–SAD jeste sporazum o zaštiti podataka kojim se obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka za prenose podataka sertifikovanim kompanijama SAD. Evropska komisija je utvrdila adekvatnost garantovanog nivoa zaštite podataka prema Sporazumu o zaštiti privatnosti EU–SAD odlukom od 12. jula 2016. godine (zavedeno u dokumentu pod brojem C(2016) 4176).
Odluka Evropske komisije može se pronaći ovde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.20....
Važeći status sertifikacije kompanije Google prema Sporazumu o zaštiti privatnosti EU–SAD može se pronaći ovde: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Više informacija o nameni i obimu prikupljanja i obrade podataka, kao i obrade podataka koju vrše YouTube i Google, potražite u pravilniku o zaštiti privatnosti kompanije Google: https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Tamo ćete pronaći i dodatne informacije o svojim pravima i podešavanju opcija za zaštitu privatnosti.
Obrada vaših podataka odvija se na pravnom osnovu člana 6. stav 1. tačka f) prva rečenica GDPR-a (odmeravanje interesa) i u našem interesu, kako bismo vam na svojoj veb-lokaciji omogućili dostupnost video zapisa i istovremeno rasteretili servere.

7. Obuhvatanje pružalaca usluga i prenos podatka trećim stranama
Vaši podaci će se prosleđivati pružaocima tehničkih usluga koji nam obezbeđuju podršku za rad ove veb-lokacije (npr. ugošćavanje i održavanje), kao i za ranije navedene svrhe, a koje smo pažljivo izabrali i ovlastili u pisanom obliku.
Ovi pružaoci usluga moraju da prate naša uputstva, a mi ih redovno proveravamo.
U drugim slučajevima, vaši podaci će se prosleđivati trećim stranama samo ako je tako izričito navedeno u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili ako imamo zakonsku obavezu da tako postupimo.

8. Upućivanje na spoljne veb-lokacije i usluge
U okviru naših veb-lokacija integrisane su različite usluge trećih strana, kao što su registrovanje za zaštićenu oblast putem lokacije DocCheck.com ili usluge u vezi sa rasporedom kongresa. U takvim slučajevima, vi tehnički napuštate naše veb-lokacije i pristupate veb-lokacijama odgovarajućeg pružaoca usluga treće strane. Takav pružalac usluga treće strane isključivo je odgovoran za obradu svih ličnih podataka. Ako u takvim slučajevima imate bilo kakva pitanja, obratite se direktno pružaocu usluga treće strane. Ovo se primenjuje dok god vas putem veze upućujemo na veb-lokacije trećih strana. Na primer, takve veze koristimo na različitim društvenim mrežama, ali ne koristimo takozvane dodatne programske module društvenih mreža zbog zaštite podataka.
U oba slučaja ističemo da određene oblasti naše veb-lokacije spadaju u ponude trećih strana ili se prosleđuju trećim stranama.

9. Vaša prava
Imate pravo da od nas zatražite potvrdu da li se obrađuju podaci koji su u vezi sa vama; ako je tako, imate pravo pristupa tim ličnim podacima i informacijama navedenim u članu 15. GDPR-a.
Imate pravo da od nas zatražite da ispravimo sve neispravne lične podatke koji su u vezi sa vama i da, ako je to neophodno, upotpunimo bez odlaganja nepotpune lične podatke (član 16. GDPR-a).
Imate pravo da od nas zatražite da odmah izbrišemo lične podatke koji su u vezi sa vama, ako se detaljno može primeniti jedan od razloga iz člana 17. GDPR-a, npr. ako podaci više nisu potrebni jer je ostvarena svrha njihovog prikupljanja (pravo na brisanje).
Imate pravo da od nas zatražite da ograničimo obradu ako je ispunjen jedan od uslova iz člana 18. GDPR-a, npr. ako ste dostavili prigovor na obradu tokom trajanja ispitivanja.
Imate pravo na prigovor u svakom trenutku i iz razloga koji proističu iz vaše specifične situacije u pogledu obrade ličnih podataka koji su u vezi sa vama, na osnovu člana 6. stav 1. tač. e) ili f) prva rečenica GDPR-a. Nakon toga, lične podatke više nećemo obrađivati, osim u slučaju kada se može dokazati postojanje nepobitnih razloga za zaštitu obrade kojim se daje prednost našim interesima, pravima i slobodama, odnosno ako obrada služi dokazivanju, ostvarivanju ili odbrani pravnih zahteva (član 21. GDPR-a).
Imate pravo da u svakom trenutku povučete saglasnost koju ste nam dali, što stupa na snagu odmah (pravo na opoziv).
Imate pravo da od nas primate podatke koji su u vezi sa vama i koje ste nam dostavili, u strukturiranom, jednostavnom i mašinski čitljivom formatu. Ove podatke možete prenositi i na druge lokacije, ili ih možemo prenositi mi (pravo na prenosivost podataka).
Obratite nam se da biste ostvarili svoja prava: Datenschutz@daiichi-sankyo.eu.
Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo administrativno ili sudsko pravno sredstvo, imate pravo na žalbu nadzornom organu ako ste uvereni da je obrada vaših ličnih podataka u suprotnosti sa GDPR-om (član 77. GDPR-a). Za Bavarsku je nadležan sledeći nadzorni organ: Bavarian State Office for Data Protection Supervision, P.O. Box 606, 91511 Ansbach, www.lda.bayern.de.

10. Bezbednost podataka
Pored navedenih, koristimo tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka koji se prikupljaju, naročito od namerne ili nenamerne manipulacije, gubitka ili uništavanja, odnosno od napada neovlašćenih osoba. Naše mere bezbednosti neprekidno se poboljšavaju u skladu sa tehnološkim razvojem.
Dok koristite našu veb-lokaciju, vaši lični podaci se šifruju pomoću tehnologije SSL/TLS, kako bi se sprečio pristup neovlašćenim trećim stranama.